บริษัท ทอรุ่งเรือง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 1994

    เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกงานทอชนิดกลม, ชนิดแบบน้าแคบทุกชนิด, เชือกถักกลมเชือกถักแบน,
    เชือกยางยืดกลม, เชือกยางยืดแบบ, เชือกดิ้น, เทปทอสายกระเป๋า และจำหน่ายเส้นใย
 
         
   
    คุณภาพของผลิตภัณฑ

     ด้วยทางบริษัท ทอรุ่งเรือง จำกัด ได้ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตทำให้ทางบริษัทเป็นที่ไว้วางใจ
     ของลูกค้าทั่วไปเป็นอย่างมากโดยทางบริษัทได้มีมาตราฐานในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของ
     การผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
     ให้มากที่สุด


 
     
     
     
     
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torrungruang Co., Ltd. Petchkasem Rd., Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600
Tel: (662) 457-8849, (662) 457-3338, Fax: (662) 457-6460 E-mail: tortrr@hotmail.com
Copyright 2006 - 2010  Torrungruang Co., Ltd. All right reserved.

ถามสินค้าและบริการ ติดต่อเรา สินค้าและบริการ เกี่ยวกับเรา หน้าแรก หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าและบริการ ติดต่อเรา ถามสินค้าและบริการ ภาษาไทยEnglish Language