วันนี้เวบไซต์ http://www.torrungruang.com เปลี่ยนชื่อเป็น http://www.torrungruang.net แล้วครับ!!!
   ก่อตั้งเมื่อปี 1994 เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก
  งานสิ่งทอชนิดกลม, ชนิดแบนหน้าแคบทุกชนิด,
  เชือกถักกลม, เชือกถักแบน,
  เชือกยางยืดกลม, เชือกยางยืดแบน,
  เชือกดิ้น, เทปดิ้น, เทปทอสายกระเป๋า
  และจำหน่ายเส้นใย


        บริษัท ทอรุ่งเรือง จำกัด
      
ได้ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตทำ
       ให้ทางบริษัทเป็นที่ไว้วางใจของ
       ลูกค้าทั่วไปเป็นอย่างมาก
       โดยทางบริษัทได้มีมาตราฐานใน
       การผลิตและพัฒนาคุณภาพของ
       ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
       ของลูกค้า เพื่อจะตอบสนอง
       ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

                   บริษัท ทอรุ่งเรือง จำกัด
                   เลขที่ 201/8-9 ถ.เพชรเกษม
                   ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
                   จ.กรุงเทพมหานคร 10600

                   โทร. (662) 457 - 8849
                   โทร. (662) 457 - 3338
                   แฟกซ์ (662) 457 - 6460

May this year bring inspiration
and happiness
to you and your family.

     
   
   
 
 
   


Torrungruang Co., Ltd. Petchkasem Rd., Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600
Tel: (662) 457-8849, (662) 457-3338, Fax: (662) 457-6460 E-mail: tortrr@hotmail.com
Copyright 2006 - 2010  Torrungruang Co., Ltd. All right reserved.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าและบริการ ติดต่อเรา สอบถามสินค้าและบริการ English Languageภาษาไทย